ล่องเรือ Costa Magica เที่ยวสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี่
Product Code: F-CT01/19
ล่องเรือ Costa Magica เที่ยวสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี่ 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
48,900.00
*ราคาต่อท่าน
7 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาจอง: ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2563
ช่วงเวลาเดินทาง: 2 – 8 เมษายน 2563

 

Costa Magica Spain-France-Italy

 

 

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 48,900 บาท

 

 

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับแพ็กเกจล่องเรือสุดหรู ให้ท่านได้เดินทางในเส้นการท่องเที่ยวใหม่ๆ และรับการบริการสุดประทับใจจากเรือ Costa Magica

 

ราคานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดในเส้นทาง BKK – BCN – BKK โดยสายการบินการ์ต้า หรือ ตามที่บริษัทกำหนด

2. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)

3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

4. รวมภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 40.00 / เด็กอายุ 12 – 04 ปี EUR 20.00 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี  *ชำระบนเรือ*

2. ค่าเครื่องดื่ม, ค่าวีซ่า , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

Costa Magica Spain-France-Italy

 

 

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 48,900 บาท

 

วันเดินทาง

ท่าเรือ

เวลาถึง

เวลาออก

D1 – 02APR

Bangkok – Doha by QR833 [20.40 – 23.50]

D2 – 03APR

Doha – Barcelona by QR137 [01.40 – 07.35]

Barcelona (Spain)

Embark 19:00

D3 – 04APR

Marseilles (France)

09:00

17:00

D4 – 05APR

Savona (Italy)

09:00

17:00

D5 – 06APR

Cruising

-

-

D6 – 07APR

Barcelona (Spain)

08:00 Disembark

Barcelona – Doha by QR142  [22.25  05.30+1]

D7 – 08APR

Doha – Bangkok by QR838 [08.50 – 19.20]

Costa Magica Spain-France-Italy

 

 

ราคาเริ่มต้น ท่านละ 48,900 บาท

 

ประเภทห้องพักบนเรือ // ราคาห้องพักบนเรือ ต่อท่าน (บาท)

Sailing : 2563

Classic

Premium

3rd & 4th (ผู้ใหญ่)

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ***

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

Inside

ห้องด้านใน

Outside

ห้องมีหน้าต่าง

Balcony

ห้องมีระเบียง

Inside

ห้องด้านใน

Outside

ห้องมีหน้าต่าง

Balcony

ห้องมีระเบียง

02 – 08 เม.ย. 63

48,900

52,900

55,900

50,900

53,900

57,900

45,000

41,000

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี *** (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  เด็กราคา 37,000 บาท

ราคานี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดในเส้นทาง BKK – BCN – BKK โดยสายการบินการ์ต้า หรือ ตามที่บริษัทกำหนด
  2. ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 4 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)
  3. อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  4. รวมภาษีท่าเรือ และ ประกันภัยบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ EUR 40.00 /

เด็กอายุ 12 – 04 ปี EUR 20.00 /

เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี  *ชำระบนเรือ*

  • ค่าเครื่องดื่ม, ค่าวีซ่า , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.