มหัศจรรย์รัสเซีย 7วัน 5คืน
Product Code: BIC-RS1/19
มหัศจรรย์รัสเซีย 7วัน 5คืน 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
55,900.00
*ราคาต่อท่าน
7 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง: 06 - 12 ธันวาคม 2562 / 13 - 19 ธันวาคม 2562 / 20 - 26 ธันวาคม 2562 / 26 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 / 28 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563 / 29 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563 / 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

Russia Winter Miracle 7Days 5Nights

 

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการรวม

O ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด

O ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศขากลับพร้อมกรุ๊ปป เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-มอสโคว์

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด

O ตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

O ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

O ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

O ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

O ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

O ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

O ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

O ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

O ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

X ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

X ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

X ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ ท่าน

 

 

 

 

 

 

Russia Winter Miracle 7Days 5Nights

 

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท/ท่าน

 

 

 

วันแรก

กรุงเทพ •  ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว

วันที่สอง

สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์  • ละครสัตว์

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว

วันที่สาม

พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว

วันที่สี่

นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  •  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  • มหาวิหารคาซาน  • โบสถ์หยดเลือด

Hampton by Hilton หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก

วันที่ห้า

พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค

Hampton by Hilton หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก

วันที่หก

ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE PULKOVO  • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี

 

วันที่เจ็ด

สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ

 

 

Izmailovo Delta Hotel Izmailovo Delta Hotel
สถานที่ตั้ง: Russia / Moscow

Izmailovo Delta Hotel ตั้งอยู่ใกล้ Moscow Izmailovsky Park โรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้มีห้องพักที่ได้รับการตกแต่งอย่างเรียบง่าย และมีทีวีระบบช่องสัญญาณดาวเทียม ตู้นิรภัย และพื้นที่ทำงาน บางห้องยังมีพื้นที่นั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน แต่ละห้องมีอ่างอาบน้ำ รองเท้าแตะ เสื้อคลุมอาบน้ำ และเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี

 

ห้องอาหารของโรงแรมให้บริการอาหารรัสเซียและอาหารนานาชาติ นอกจากนี้ Izmailovo Delta ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี และศูนย์ออกกำลังกาย และเพื่อความสะดวกสบายของท่าน โรงแรมมีบริการเครื่องกดเงินสดและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

ที่พักอยู่ห่างจากใจกลางกรุงมอสโกโดยใช้เวลาโดยสารรถไฟใต้ดิน 15 นาที และห่างจาก Crocus City Expo Centre โดยใช้เวลาโดยสารรถไฟใต้ดิน 40 นาที

 


Hampton by Hilton Hampton by Hilton
สถานที่ตั้ง: Russia / Edinburgh

Hampton By Hilton Edinburgh West End ห่างจาก EICC โดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที ห่างจากปราสาท Edinburgh Castle โดยใช้เวลาเดิน 12 นาที ที่พักในเมืองเอดินบะระแห่งนี้มีศูนย์ออกกำลังกาย ห้องพักพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี บาร์ ห้องอาหารที่ให้บริการอาหารนานาชาติสำหรับมื้อค่ำ Royal Mile ห่างจากที่พักโดยใช้เวลาเดิน 16 นาที

 

ห้องพักมีพื้นที่ทำงานพร้อมโต๊ะทำงาน อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ โทรทัศน์จอแบนความคมชัดระดับเอชดี ห้องน้ำในตัวพร้อมฝักบัว ผ้าขนหนู และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ได้แก่ อุปกรณ์สำหรับรีดผ้า ตู้นิรภัยขนาดที่เก็บคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ เป็นต้น

 

มีบริการบุฟเฟต์อาหารเช้าแบบบริการตนเองทุกวัน ณ ที่พัก ประกอบด้วยอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลและอาหารเช้าปรุงสุก นอกจากนี้ Hampton By Hilton Edinburgh West End ยังมีบริการอาหารว่างตลอด 24 ชั่วโมง

ที่พักแห่งนี้มีศูนย์บริการธุรกิจ แผนกต้อนรับที่พูดได้หลายภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฮังการี) และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับท้องถิ่นแก่ผู้เข้าพัก

 


Russia
ข้อมูลทั่วไป
          รัสเซียเป็นประเทศที่มีอาณาบริเวณตั้งแต่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป และทางเหนือของทวีปเอเชีย เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (เป็นสองเท่าของอันดับสอง คือ ประเทศแคนาดา) เดิมเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียต และเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด มีอิทธิพลที่สุดของโซเวียต มีเมืองหลวงคือกรุงมอสโก 

สภาพอากาศของประเทศรัสเซีย มอสโก เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ประเทศรัสเซียมี 4 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ
1. ฤดูร้อน จะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15องศาในเดือน มิถุนายน สภาพอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดแห่งปี อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาซึ่งชาวรัสเซียจะถือว่าร้อนมากเพราะสภาพภูมิอากาศในประเทศรัสเซียจะมีความชื้นน้อยมากต้นไม้จะเริ่มเขียวขจีและชาวรัสเซียนิยมที่จะมาอาบแดดกัน และในเดือนสิงหาคมอากาศจะเริ่มลดลงเหลือที่ 15-20 องศา
2. ฤดูใบไม้ร่วง จะเริ่มในเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 10องศา ในเดือนกันยายนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและจะมีฝนตกบ้างในบางวันบ้านเมืองจะสวยงามเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อต้องกับแสงแดดจะเป็นสีเหลืองทองอร่ามงามตา อุณหภูมิจะลดลงไปเรื่อยๆจนถึง -5 องศาในเดือนพฤศจิกายนและจะมีหิมะตกบ้าง
3. ฤดูหนาว จะเริ่มเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิประมาณ -10 องศา ในเดือนธันวาคม หิมะจะเริ่มตกหนักในช่วงเดือนกลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวที่สุดแห่งปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ -15ถึง-30 องศา สภาพบ้านเมืองจะปกปิดไปด้วยหิมะทุกแห่ง การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก
4. ฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ 5 องศา ในเดือนมีนาคมน้ำแข็งที่ปกคลุมในตลอดฤดูหนาวจะเริ่มละลายและสภาพภูมิอากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้นแต่ต้องระวังเนื่องจากสภาพถนนจะเปียกแฉะและสกปรกอาจทำให้เสื้อผ้าเปอะเปื้อนและในเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาและเริ่มมีแดดส่องบ้างในบางวัน
 
ภาษาราชการ
ภาษารัสเซียและภาษาราชการอื่น ๆ ในแต่ละสาธารณรัฐย่อย

เวลา
ประเทศรัสเซียมีความแตกต่างของเวลาระหว่างตะวันตกและตะวันออก 11 เขตเวลา โดยเวลาของกรุงมอสโกจะช้ากว่าเวลาของกรุงเทพฯ ประมาณ 3 ชั่วโมงในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม และจะช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง

การขอวีซ่า
ตามประกาศของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2550 ผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าประเทศรัสเซียเลยได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า มีกำหนดอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้พาสปอร์ตจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันเดินทาง

สกุลเงิน
รัสเซียใช้เงินสกุล รูเบิล (ruble: RUR) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 RUR เท่ากับประมาณ 1.40 บาทไทย 

ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าในรัสเซียใช้ไฟ 220 โวลต์ เป็นปลั๊กขากลม 2 ขาและเต้าเสียบจะเป็นรูกลมสองรู

ระบบโทรศัพท์
รหัสโทรศัพท์ของประเทศรัสเซียคือ +7 หากนักท่องเที่ยวต้องการโทรศัพท์ไปต่างประเทศ: กด 8 รอสัญญาณ ตามด้วย 10 + รหัสประเทศ + รหัสเมือง + หมายเลขที่ต้องการโทรออก

แหล่งช้อปปิ้ง
สถานที่ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกจากประเทศรัสเซียอยู่ที่ ถนนคนเดิน อารบัท สตรีท เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก แต่ถ้าต้องการสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ ต้องไปที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM)

 

Russia Winter Miracle 7Days 5Nights

 

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง + บินภายใน 1 ขา โดยสายการบินแอโรฟรอท (SU)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

06 ธ.ค.62

12 ธ.ค.62

SU271/ SU270

55,900

55,900

54,900

6,000

13 ธ.ค.62

19 ธ.ค.62

SU271/ SU270

56,900

56,900

55,900

6,000

20 ธ.ค.62

26 ธ.ค.62

SU271/ SU270

59,900

59,900

58,900

6,000

26 ธ.ค.62

01 ม.ค.63

SU271/ SU270

60,900

60,900

59,900

6,000

28 ธ.ค.62

03 ม.ค.63

SU271/ SU270

60,900

60,900

59,900

6,000

29 ธ.ค.62

04 ม.ค.63

SU271/ SU270

60,900

60,900

59,900

6,000

20 ก.พ.63

26 ก.พ.63

SU271/ SU270

56,900

56,900

55,900

6,000

** คณะเดินทางจำนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป**

 

อัตราค่าบริการรวม

O ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด

O ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศขากลับพร้อมกรุ๊ปป เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-มอสโคว์

สายการบินไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชั้นประหยัด

O ตั๋วรถไฟความเร็วสูง SAPSAN FAST TRAIN ขาไป  มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

O ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

O ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

O ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

O ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

O ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

O ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

O ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

O ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

X ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

X ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

X ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ ท่าน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :

  • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

 

กรณีเจ็บป่วย :

  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

เงื่อนไขอื่น ๆ :

  • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน

หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.