Korea Seoul Ski (New year) 5Days 3Nights
Product Code: PKG-KR2/19
Korea Seoul Ski (New year) 5Days 3Nights 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
42,900.00
*ราคาต่อท่าน
5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง: 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

 

Korea Seoul Ski (New year)

 

5Days 3Nights

 

สวนสาธารณะพยองฮวานูรี – สะพานแขวนมาจังโฮซู – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – Gyeongui Line Book Street – สกีรีสอร์ท วิวัลดี  สกีเวิลด์ – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – พระราชวังชางด๊อกกุง – สวนสนุก LOTTE WORLD – N SEOUL TOWER

 

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน

 

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 23 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

 

 

Korea Seoul Ski (New year) 5Days 3Nights

 

สวนสาธารณะพยองฮวานูรี – สะพานแขวนมาจังโฮซู – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – Gyeongui Line Book Street – สกีรีสอร์ท วิวัลดี  สกีเวิลด์ – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – พระราชวังชางด๊อกกุง – สวนสนุก LOTTE WORLD – N SEOUL TOWER

 

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน

 

 

 

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – สวนสาธารณะพยองฮวานูรี – สะพานแขวนมาจังโฮซู – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – Gyeongui Line Book Street – โซล

SOTETSU HOTEL

วันที่สาม

โซล – สกีรีสอร์ท วิวัลดี  สกีเวิลด์ (อิสระทำกิจกรรมบนลานสกี) – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ย่านเมียงดง

SOTETSU HOTEL

วันที่สี่

ศูนย์โสม – พระราชวังชางด๊อกกุง – COSMETIC SHOP – สวนสนุก LOTTE WORLD

SOTETSU HOTEL

วันที่ห้า

N SEOUL TOWER + LOVE KEY CEREMONY–  ดิวตี้ฟรี  – ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

 

Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul
สถานที่ตั้ง: South Korea / Seoul

Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun ตั้งอยู่ห่างจากประตูทางออก Exit 9 ของสถานี Dongdaemun Culture and History Park Subway Station (สาย 2, สาย 4, และสาย 5) โดยใช้เวลาเดินหนึ่งนาที และมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี ในทุกพื้นที่

 

ห้องพักติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่ละห้องที่ Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun ติดตั้งโทรทัศน์จอแบนขนาด 40 นิ้วพร้อมช่องรายการดาวเทียม ตู้เย็นและตู้นิรภัย ห้องน้ำส่วนตัวมีตู้อาบน้ำฝักบัว เสื้อคลุมอาบน้ำและมีเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี

 

โรงแรมมีศูนย์ออกกำลังกายเปิดตลอด 24 ชม. เช่นเดียวกับแผนกต้อนรับซึ่งเปิดตลอด 24 ชม. ซึ่งมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและบริการรับฝากสัมภาระ

 

โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากถนนแฟชั่น Dongdaemun Fashion Street ซึ่งมีชีวิตชีวาด้วยการเดินไปทางทิศเหนือเพียงไม่กี่นาที ในขณะที่สายธาร Cheonggyecheon Stream ซึ่งสวยงามอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดิน 10 นาที ส่วนถนนช้อปปิ้ง Myeongdong Shopping Street และตลาด Namdaemun Market อยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาโดยสารรถไฟใต้ดินสาย 4 ไปทางทิศตะวันตก 10 นาที และถนนสายวัฒนธรรม Insadong Culture Street ซึ่งเก่าแก่อยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาโดยสารรถไฟใต้ดินสาย 5 เพียง 8 นาที


South Korea
ข้อมูลทั่วไป
          สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แดฮัน มินกุก โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก ที่หมายถึง คนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซอน ที่หมายถึง โชซอนใต้
          ปัจจุบันนี้ เกาหลีได้ทำการต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคนต่อปี ด้วยว่าเกาหลีเป็นสถานที่ที่น่าสนใจเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรม และทิวทัศน์อันสวยงาม ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง คุณจะได้รับความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกในกรุงโซล (Seoul) เมืองหลวงของเกาหลีใต้ เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยตึกระฟ้า โรงแรมที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง ร้านอาหารซึ่งมีอาหารรสชาติอร่อยและตกแต่งอย่าสวยงามรอบริการนักท่องเที่ยว ร้านค้าต่างๆที่ตกแต่งร้านอย่างสวยงาม รวมถึงพระราชวังโบราณที่สมเด็จพระราชาเคยประทับในอดีต เกาหลีใต้เป็นดินแดนแห่งความทันสมัย คุณจะได้พบกับดิสโก้ เทคคาราโอเกะร้านกาแฟแสนน่ารัก และร้านค้ามากมาย ที่มีขายตั้งแต่เสื้อผ้าแบรนด์ดังจนถึงขนมปังสไตล์ฝรั่งเศส อีกทั้งตลาดสดที่ซึ่งจำหน่ายปลาแห้ง โสม หรือกิมจิ ดังเช่นวิธีชีวิตที่ชาวเกาหลีดำรงกันมานับร้อยปีก็สามารถมองหาได้ไม่ยาก          
 
สภาพอากาศ
ภูมิอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะแบ่งออกเป็น 4 ฤดู แต่ละฤดูจะมีความยาวนานประมาณ 3 เดือน คือ
1. ฤดูหนาว Winter (ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์) เป็นช่วงที่หิมะตก ถือได้ว่าเป็นฤดูอันแสนโรแมนติกของหนุ่มสาวชาวเกาหลี เพราะมีหนังเกาหลีหลายเรื่องจะถ่ายทำฉากที่หิมะกำลังตก โดยส่วนใหญ่จะตกหนักในช่วงเดือนมกราคม และเป็นช่วงที่หนาวที่สุดเช่นกัน อุณหภูมิอาจจะลดลงต่ำ -10 ถึง -20 องศาได้เลยสำหรับบางวัน ช่วงนี้จะเป็นช่วงเหมาะกับการเล่นสกี โดยสกีรีสอร์ทที่เกาหลีหลายแหล่งจะเปิดให้บริการ ในอัตราค่าที่พัก และค่าเช่าอุปกรณ์ไม่แพงนัก ทัวร์เกาหลีส่วนใหญ่ของช่วงนี้จะพาไปสัมผัสกับการเล่นสกี อีกทั้งยังมีเทศกาลน้ำแข็ง และตกปลาเทร้าท์ภูเขาของเมืองฮวาซองเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะได้ตกปลา และนำมารับประทานกันสดๆแล้ว ยังได้เห็นวิธีการตกปลาแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (จัดประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
การแต่งกายในช่วงฤดูหนาว เสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ควรเตรียมให้พร้อม ทั้งลองจอน โอเวอร์โค๊ท เสื้อโค้ทขนสัตว์ เสื้อยืดหนักกางเกงที่อบอุ่น ผ้าพันคอ ถุงมือ ที่สวมปิดหูกันหนาวขนสัตว์ รองเท้าที่ทำจากขนสัตว์ เตรียมไว้ให้มากที่สุดไว้ก่อน ช่วงนี้จะมีแฟชั่นตอนรับลมหนาวออกมาทุกปี มีสีสันสดใส หนุ่มสาวเกาหลี จะใส่เดินโชว์กันอย่างสวยงาม
2. ฤดูใบไม้ผลิ Spring (ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม) อากาศจะประมาณ 5-20 องศา เป็นช่วงที่ดอกไม้ ใบไม้เริ่มผลิบาน ชาวเกาหลี ถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้น และสดใส ทุกที่จะเต็มไปด้วยสีสันสดใส ของดอกไม้ โดยจะเริ่มได้เห็นดอกทิวลิปในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง ต้นพฤษภาคม และเทศกาลที่หลายคนตั้งตารอ คือเทศกาลดอกซากุระเกาหลี (Cherry Blossom) โดยปกติจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน ทั้งนี้ดอกซากุระจะบานตามสภาพอากาศ ต้องเช็คใกล้ๆวันเดินทางอีกทีว่าจะบานช่วงไหน ซึ่งจะบานไม่เกิน 2 สัปดาห์ก็จะร่วงหมด โดยดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางใต้ของประเทศ ขึ้นมาทางเหนือ
การแต่งกายในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ควรสวมเสื้อผ้าสบายๆ มีแจ็คเก็ตทับก็เพียงพอแล้ว เวลากลางวันก็เริ่มยาวนานขึ้น เสื้อผ้าเลือกแบบไม่ต้องหนามาก กางเกงยีนส์ ร้องเท้าหุ้มส้น หรือแต่งตามแฟชั่นแบบสบายๆ เพราะอากาศกำลังเย็นสบาย เหมาะกับการออกนอกบ้านเที่ยวตามสถานที่เที่ยวต่างๆ
3. ฤดูร้อน Summer (ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม) เป็นฤดูที่อากาศจะร้อนสุดในเกาหลี อุณหภูมิ อาจจะสูงถึง 30 องศา และเป็นช่วงที่เหมาะกับการทำเกษตร เพราะมีความชุ่มชื่นของฝนตกเป็นระยะๆ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาช่วงนี้ ต้องเตรียมตัว และดูพยากรณ์อากาศไว้ก่อน อย่างไรก็ตามช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ราคาทัวร์เกาหลี หรือตั๋วเครื่องบินราคาถูกสุด และมักมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายดีๆออกมาให้นักท่องเที่ยวในช่วงนี้
การแต่งกายในช่วงฤดูร้อน ควรเป็นชุดที่สวมใส่สบายๆ กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด แว่นตากันแดดและหมวกตามแฟชั่นต่างๆ หรืออาจจะมีเสื้อแจ็คเก็ตบางๆสักตัว เผื่อบางช่วงฝนตก แล้วทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงมาได้ นักท่องเที่ยวควรจะเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเดินทาง เพราะถือได้ว่าเป็นฤดูที่ฝนตกมากที่สุด
4. ฤดูใบไม้ร่วง Autumn (ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน) อากาศช่วงนี้จะเย็นสบาย ประมาณ 10-20 องศา เป็นฤดูที่ถือได้ว่าสวยงามที่สุด ของเกาหลี ฤดูกาลท่องเที่ยวที่สำคัญ นักท่องเที่ยวทั้งในเกาหลี และต่างชาติ จะตั้งตาคอย ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือใบไม้เปลี่ยนสี โดยใบเมเปิ้ล จะเปลี่ยนเป็นสีแดง และใบแปะก๊วย จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ก่อนจะร่วงหมด ปกติแล้ว ช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสี จะเริ่มประมาณวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน แล้วแต่สภาพอากาศด้วย จะมีสีสันสดใส ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ขึ้นชื่อที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน แถวขึ้นกระเช้าจะยาวเหยียดหลายร้อยเมตรทีเดียว และอีกทีนึงคือ เกาะนามิ จะได้ภาพบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกทีเดียว
การแต่งกายในฤดูใบไม้ร่วง ถือได้ว่าเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุดของเกาหลีใต้ ควรใส่เสื้อผ้าที่หนาพอควร และมีเสื้อกันหนาวหนาๆสักตัว เนื่องจากที่เกาหลีมีลมแรง กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น ตามร้านขายเสิ้อผ้าทั่วไปจะเริ่มมีเสื้อผ้าแฟชั่นตอนรับลมหนาวกันบ้างแล้ว
 
สถานที่ท่องเที่ยว
1. หมู่บ้านบุกชอนฮานก (Bukchon Hanok Village)
หมู่บ้านเกาหลีโบราณอันโด่งดังในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นที่อยู่ของขุนนางเก่าระดับสูง ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) และพระราชวังชางดกกุง (Changdeokgung Palace) สภาพอาคารบ้านเรือน ยังคงเป็นแบบเก่าที่อนุรักษ์ไว้ ในละแวกใกล้ๆ กัน ก็มีพิพิธภัณฑ์งานศิลปะของไก่แห่งกรุงโซล (Soul Museum of Chicken Art) จัดแสดงงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไก่
 
2. พระราชวังเคียงบ็อกคุง (Gyeongbokgung Palace)
เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในสมัยโบราณมีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเกาหลี เพราะในเขตพระราชวังนั้น ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และในละแวกเดียวกันก็เป็นที่ตั้งของทำเนียบและบ้านพักของประธานาธิบดีเกาหลี
 
3. เขตเมียงดง (Myeong dong)
คนไทยมักเรียกกันติดปากว่า “ตลาดเมียงดง” เพราะเป็นแหล่งร้านค้าชั้นนำของเมือง ซึ่งมีทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ และร้านค้าแผงลอยรายรอบ เน้นขายสินค้าแบรนด์เนมในประเทศเป็นหลัก  ถือว่าเป็นถนนแฟชั่นของเกาหลี และยังอุดมไปด้วยร้านอาหาร ร้านคาเฟ่มากมาย ตลาดเมียงดงแห่งนี้ เป็นที่นิยมถึงขั้นมีการทำสถิติขึ้นมาว่า ทุกๆ วันจะมีนักช้อปปิ้งมาแวะเวียนมากว่า 1 ล้านคนต่อวัน
 
4. หอคอยกรุงโซล (Seoul Tower)
หอคอยนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกว่า “นัมซันทาวเวอร์” เพราะหอคอยตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับชมวิวทิวทัศน์ของกรุงโซล โดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนนั้น จะเห็นสภาพบ้านเมืองของ กรุงโซลด้านล่างเต็มไปด้วยแสงสีต่างๆ ที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน
 
5. เกาะนามิ (Namiseom Island)
ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีส์เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำ เกาะนามิได้ชื่อตามนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม เกาะแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้
 
6. ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) 
ตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทิศตะวันออก เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซลและยอดฮิตที่สุดที่ตลาดนี้ เราสามารถซื้อข้าวของและต่อราคาได้อย่างสนุกสนานทีเดียว เพราะมีร้านค้ามากมายมีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยในราคาขายส่งและปลีกทงแดมุนเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่มาก ตลาดทงแดมุนกลายมามีชื่อเสียงในเรื่องราคาสินค้าเสื้อผ้า ซึ่งเหมือนเสื้อผ้าในห้างแต่ราคาถูกกว่าและในปัจจุบัน ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมง และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ถุงเท้า ผ้าพันคอ ของที่ระลึก เครื่องกีฬา และอื่น ๆ อีก 
 
7. สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) 
ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ เอเวอร์แลนด์นั้นถือว่าเป็นเหมือน “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เลยก็ว่าได้ แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที่ ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนสวนสนุกแห่งนี้กว่า 9 ล้านคน ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ด้านในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ให้เลือนเล่นกันได้ตามใจชอบ ทั้ง เครื่องเล่นหวาดเสียวเช่น รถไฟเหาะไม้ที่สูงที่สุดในโลก สวนดอกไม้ที่มีดอกไม้นานาชาติสลับสับเปลี่ยนมาออกดอกให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเอเวอร์แลนด์ยังมีสวนสัตว์ซาฟารีอีกด้วย และสัตว์ที่เป็นดาราดังของที่นี้คือเจ้าตัว Liger (ไลเกอร์) หรือลูกแฝดผสมระหว่างสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย ที่ถือว่าเป็นลูกแฝดไลเกอร์คู่แรกในโลกที่ต้องมาดูที่เอเวอร์แลนด์ที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้อีกหนึ่งสัตว์ที่นักท่องเที่ยวพากันชื่นชอบในความน่ารักคือ เจ้าหมีที่สามารถฟังคำสั่งและสื่อสารกับคนขับรถได้อย่างน่าทึ่ง

8. พิพิธภัณฑ์ เทดดี้แบร์ (Teddy Bear Museum)  
สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เทดดี้ แบร์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 1902 มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2001 โดยมีการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ตุ๊กตาหมี เทดดี้แบร์ สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งมีผู้นิยม เทดดี้แบร์ กันมาก กล่าวกันว่ามีนักสะสม เทดดี้แบร์ ทั่วโลกหลายล้านคน บางคนเสาะแสวงหา เทดดี้แบร์ โบราณ หรือ เทดดี้แบร์ ที่มีลักษณะเฉพาะ หรือเคยมีเจ้าของที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเทดดี้แบร์เหล่านี้จะมีราคาแพง ภายในตัวอาคารเป็นการจัดแสดง ตุ๊กตาหมี จากทั่วโลก โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนประวัติ ส่วนของงานศิลปะ และส่วนของการแนะนำโครงการ ผู้ชมจะได้รู้จักกับประวัติ 100 ปี เทดดี้ แบร์ ซึ่งจะมีการนำเอา เทดดี้แบร์ ที่มีชื่อเสียง ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันมาแสดง รวมทั้ง เทดดี้แบร์ โบราณให้ได้ชมด้วย
 
9. ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) 
ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ทางตอนใต้ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 22 แห่งราชอาณาจักรโชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ที่ถูกพระอัยกาของพระองค์ (พระเจ้ายองโจ) ลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าวและให้อดข้าวอดน้ำ พอผ่านไป 7 วันจึงสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว
 
10. เกาะเชจู (Jeju Island)
อยู่ทางใต้ของโซลเป็นหนึ่งในจังหวัดทั้งเก้าประเทศเกาหลี หากคุณเดินทางโดยเครื่องบินจากโซลจะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ทั้งยังมีเที่ยวบินตรงจากโตเกียว โอซากา นาโงย่า ฟูกูโอกะ เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง มายัง เชจู อีกด้วยหรือคุณจะเดินทางมาจาก พูซาน วานโด อินชอน ยอซู หรือ มกโพ โดยเรือเฟอร์รี่ก็ได้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่แยกออกไปจากแผ่นดินใหญ่ และมีบรรยากาศโรแมนติคแบบประเทศในเขตร้อน
 
ภาษาราชการ
ภาษาเกาหลี
 
เวลา
ประเทศเกาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
 
สกุลเงิน
ประเทศเกาหลีใต้ใช้เงินสกุล วอน (Won / Korean Won: KRW ) อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ประมาณ 27.5  บาท ต่อ 1,000 วอน (อัตราแปรผันอยู่ในช่วง 26 – 30 บาท ต่อ 1,000 วอน)
 
ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าในเกาหลีใช้ไฟ 220 โวลต์ (เหมือนประเทศไทย) เป็นปลั๊กกลม 2 หรือ 3 ขา (มีสายดิน) ฉะนั้นท่านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวิดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเป่าผมควรมีปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลกติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเตรียม ฟิล์มถ่ายรูป, แบตเตอร์รี่ ไปให้เพียงพอจากประเทศไทย 
 
ระบบโทรศัพท์
ใช้ระบบ GSM และมี 3G ให้บริการ โดยเราสามารถเปิดบริการโรมมิ่งข้ามประเทศมาได้
หากมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อธุระมากมายที่เกาหลี แนะนำให้ทำการ "เช่าโทรศัพท์" จะดีกว่า เพราะระบบโทรศัพท์ที่เกาหลีจะเป็นแบบ CDMA ที่ไม่ใช้ระบบ Sim card เหมือนบ้านเรา และไม่สามารถหาซื้อซิมการ์ดท้องถิ่นได้เหมือนประเทศอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเช่าโทรศัพท์มือถือได้ที่สนามบินอินชอนทันทีที่ไปถึงก่อนที่จะเข้าเมือง ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะมีหลายราย เช่น Olleh KT, SK Telecom, และ S Roaming ซึ่งล้วนมีเคาว์นเตอร์ให้บริการเช่าโทรศัพท์มือถือสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนามบิน

 

Korea Seoul Ski (New year) 5Days 3Nights

 

สวนสาธารณะพยองฮวานูรี – สะพานแขวนมาจังโฮซู – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – Gyeongui Line Book Street – สกีรีสอร์ท วิวัลดี  สกีเวิลด์ – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – พระราชวังชางด๊อกกุง – สวนสนุก LOTTE WORLD – N SEOUL TOWER

 

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง :                  28         ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63

 

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

42,900.-

22,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน

42,900.-

22,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

36,500.-

19,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

32,500.-

17,500.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

7,900.-

7,900.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 23 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.