แพ็คเกจ รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า 3วัน 2คืน
Product Code: F02/19
แพ็คเกจ รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า 3วัน 2คืน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
10,900.00
*ราคาต่อท่าน
3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาจอง: วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาเดินทาง: 01 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562

แพ็คเกจ รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า 3วัน 2คืน


ในราคาเริ่มต้นเพียง ท่านละ 10,900 บาท

 

พร้อมข้อเสนอสุดคุ้ม!!

- ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องพักคู่)
- บัตร Universal Studios Singapore พร้อมคูปองอาหาร ท่านละ 10 เหรียญ

- บัตร S.E.A Aquarium พร้อมคูปองอาหารใน Aquarium ท่านละ 10 เหรียญ

- บัตร Maritime Experiential Museum + Typhoon Theatre

 

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

+ ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับห้องพักคู่ (Deluxe room) สามารถเลือกโรงแรมได้จากตาราง
+ บัตร Universal Studios Singapore (1 DAY PASS)

+ บัตร S.E.A Aquarium

+ บัตร Maritime Experiential Museum + Typhoon Theatre

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- ค่าห้องพักเดี่ยว, ค่าทิปพนักงาน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ, ผู้พักเพิ่ม
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมในการชำระด้วยบัตรเครดิต

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

แพ็คเกจ รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า 3วัน 2คืน


ในราคาเริ่มต้นเพียง ท่านละ 10,900 บาท

 

 

โรงแรมที่ร่วมรายการ

Low season

High season

Peak season

Hotel Michael

10,900 บาท/ท่าน

12,500 บาท/ท่าน

13,500 บาท/ท่าน

Hard Rock hotel or Equarius Hotel

11,500 บาท/ท่าน

12,900 บาท/ท่าน

13,900 บาท/ท่าน

Hotel Festive Hotel (Deluxe Family)

12,000 บาท/ท่าน

13,500 บาท/ท่าน

14,500 บาท/ท่าน

 

ตารางเช็คราคาวันเข้าพัก ตาม season

April

 

May

 

June

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

 

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

1

2

3

4

30

 

 

 

 

 

1

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

28

29

30

 

 

 

 

26

27

28

29

30

31

 

23

24

25

26

27

28

29

 

Jul

 

Aug

 

Sep

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

 

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

28

29

30

31

 

 

 

25

26

27

28

29

20

31

29

30

 

 

 

 

 

 

Oct

 

Nov

 

Dec

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

 

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1

2

1

2

3

4

5

6

7

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

27

28

29

30

31

 

 

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

 

 

 

 

 

LOW SEASON

 

HIGH SEASON

 

PEAK SEASON

 

แพ็คเกจ รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า 3วัน 2คืน


ในราคาเริ่มต้นเพียง ท่านละ 10,900 บาท

 

พร้อมข้อเสนอสุดคุ้ม!!

- ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องพักคู่)
- บัตร Universal Studios Singapore พร้อมคูปองอาหารท่านละ 10 เหรียญ

- บัตร S.E.A Aquarium พร้อมคูปองอาหารใน Aquarium ท่านละ 10 เหรียญ

- บัตร Maritime Experiential Museum + Typhoon Theatre

 

โรงแรมที่ร่วมรายการ

Low season

High season

Peak season

Hotel Michael

10,900 บาท/ท่าน

12,500 บาท/ท่าน

13,500 บาท/ท่าน

Hard Rock hotel or Equarius Hotel

11,500 บาท/ท่าน

12,900 บาท/ท่าน

13,900 บาท/ท่าน

Hotel Festive Hotel (Deluxe Family)

12,000 บาท/ท่าน

13,500 บาท/ท่าน

14,500 บาท/ท่าน

 

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

+ ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับห้องพักคู่ (Deluxe room) สามารถเลือกโรงแรมได้จากตาราง
+ บัตร Universal Studios Singapore (1 DAY PASS)

+ บัตร S.E.A Aquarium

+ บัตร Maritime Experiential Museum + Typhoon Theatre

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- ค่าห้องพักเดี่ยว, ค่าทิปพนักงาน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ, ผู้พักเพิ่ม
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมในการชำระด้วยบัตรเครดิต

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

หมายเหตุ
- สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2562   และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562
- สำหรับเดินทางเป็นคู่ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันตามวันที่ระบุ
- ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นช่วง Low season (เช็ควันเข้าพักจากตาราง) และมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ราคาอาจสูงขึ้นตามจำนวนห้องที่เหลือน้อย (ถูกกำหนดโดยรีสอร์ท) หากเข้าพักตรงกับช่วง High season และ Peak season ราคาเพิ่ม โปรดสอบถาม
- กรณีที่เดินทางในช่วงเทศกาล, วันหยุดติดต่อ, งานแฟร์ต่างๆ หรือใกล้วันเดินทาง อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- เนื่องจากเป็นแพ็คเกจราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ภายหลังจากการยืนยันออกเอกสาร
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.