การจอง / การชำระเงิน

ท่านสามารถทำการจอง Package Tour, Lifestyle Group Tour, Group Tour, ตั๋วเครื่องบิน, ขอวีซ่า และบริการเกี่ยวกับการเดินทาง และท่องเที่ยวกับส้มบินได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง

1. Internet - www.FlyingOrange.com
2. Call Center 085-563-3723 , 088-869-5363
3. Shop ส้มบิน