ติดต่อเรา

1. Call Center ส้มบิน
ส้มบิน Call center
เวลาให้บริการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 18:00 น.
วันเสาร์ 08:30 - 12:30 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. อีเมล์ถึงทีมงานส้มบิน
onlinebooking@flyingorange.com ทีมงานส้มบินจะติดต่อกลับภายในวันทำงานถัดไป

3. Shop สัมบิน
2922/216 ชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 14
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 18:00 น.
วันเสาร์ 08:30 - 12:30 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์